SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Download

Trang chủ > Tải về

-
Download Size Upload Mô tả File
Download 3.0 GB Google Drive Link tải v17 củ được cập nhật vào ngày 11/6/2019.. Full client
Download 2.0 GB Google Drive 1 Link tải v18 được cập nhật vào ngày 12/10/2019.. Full client
Download 3.5 GB Google Drive 2 Link tải v18 được cập nhật vào ngày 9/10/2019 Full client
Download 4,000 MB Hlauncher Chỉ áp dụng cho người bị Lỗi khi cài đặt Antivirus ăn mất file không thể vào game... Setup Client vá lỗi
Hướng Dẫn cài đặt game
Lỗi thường gặp vài trường hộp máy tính

Khi các bạn gặp lỗi trên, không nên chọn vào bất cứ một thư mục Mẹ nào trong Ổ cứng Ví dụ như bạn chọn vào ổ D:\GameOnline\Hkbavuongv17 hoặc D:\Game Online có khoản Sẽ gặp lỗi như hình ở trên, Bạn chỉ nên Chọn lưu Game vào D:\ hoặc E:\ và F:\ , để tránh gặp lỗi phát sinh...
Ảnh minh họa

Đối với window 10 bạn nên đọc

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu