ĐĂNG NHẬP
 
Pill các loại | Áo Choàng Nam | Áo choàng Nữ
Id Item Tên Thông tin Giá
44 Bùa hoang ngọc(TB) Cường hóa 100% +5 thành + 6 cho trang bị 500
43 Bùa hoang ngọc(VK) Cường hóa 100% +5 thành + 6 cho vũ khí 700
41 Ngân phiếu Bán vào NPC đổi lấy 1B chỉ bán trong 3 ngày 17/6 ~ 20/6 300
40 Yêu hoa mã võ hải sãn CL 30, CLVC 3%, PT 30, hấp hồn 5% EXP 5%. 24h sử dụng 70
39 Pet Dobermann Tăng 10% CLVC, Khí công + 1, Công lực 50, 100 máu cộng thêm 1200
38 Pet Chow Chow Tăng 10% CLVC, Khí công + 1, Công lực 50, 100 máu cộng thêm 1200
37 Ngân Lang Tăng 6% CLVC, 50 Phòng thủ , 100 máu cộng thêm 700
36 Bí Thư Học kỹ năng kết hôn (hỗ trợ), chuột phải để học, Alt-L để sử dụng. Không thể giao dịch 150
35 Bí Thư Học kỹ năng kết hôn (tấn công - tăng 10% khi party cùng người yêu), chuột phải để học, Alt-L để sử dụng. Không thể giao dịch 150
34 Phúc vận phù (15%) Làm tăng tỷ lệ thành công lên 15%, không thể giao dịch 150
33 Bùa thúy ngọc (phòng ngự) Item này dùng để cường hóa trang bị, nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm. 400
32 Bùa thúy ngọc (vũ khí) Item này dùng để cường hóa vũ khí , nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm. 500

< 1 | 2 | 3 | >