SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin máy chủ cơ bản

Exp Drop Money Lv.Max Skill.Max Party share Party max Online nhận thưởng
x50 x150 x10 250 150 20 Lv. 8 Người Mỗi 10 phút

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu