SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Vũ khí hệ thống

Trang chủ > Hệ thống vũ khí

Hệ thống Cường hóa vũ khí
Tất cả vũ khí khi Cường hóa 10 ~ 15 điều được hiển thị hiệu ứng đôi cánh sau lưng....
Sẽ còn cập nhật tính nâng vào thêm trong thời gian tới

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu